Design solutions Silencer
Design solutions Silencer
 
 
Trong cuộc sống hiện đại hóa, khi nhu cầu vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao, đòi hỏi xã hội cũng cần có sự đáp ứng phù hợp với những nhu cầu đó. Và một địa điểm tích hợp nhiều chức năng từ trình diễn Ca – Múa - Nhạc và các loại hình nghệ thuật sân khấu: tuồng, chèo, cải lương, kịch nói,…đến hội họp, mittinh sẽ rất thích hợp với nhiều nhu cầu.  Hội trường ĐA NĂNG đáp ứng được yêu cầu của nhiều loại hình nghệ thuật và tổ chức sự kiện.... nhưng phải đảm bảo chất lượng độ trung thực của âm thanh.
Vì vậy phần thiết kế âm thanh phải đáp ứng mục đích sử dụng đa năng kể trên.
Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế chia làm 2 phần:
Phần thiết kế âm thanh kiến trúc ( Room acoustic & Building acoustic ) với nhiệm vụ xử lý trường âm theo các tiêu chí kỹ thuật:
-         Tạp âm nền cho phép: theo NC hoặc LAeq (dB),
-         Thời gian vang T500 và đặc tuyến T (f),
-         Độ tán xạ của trường âm (năng lượng, phổ tần và hướng bức xạ).
Phần thiết kế trang âm điện thanh (Electroacoustic) dựa trên các tiêu chí kỹ thuật chủ yếu:
-         Mức thanh áp cần thiết L (dB),
-         Độ tán xạ của trường âm (mức và phổ tần) DL (dB),
-         Độ rõ của tiếng nói {RASTI(%)} và độ trong sáng của tín hiệu âm nhạc C(dB).
 

Other news
  •  Notice for converse type of company
  •  VIET BUILD FAIR - 2010/04
  •  award a gold cup
  •  Gia Huy Trade - Build Limited Company sell machine and transfer technical resembly for installing windows and door uPVC
  •  Gia Huy Trade - Build Limited Company has achieved Certificate for QMS complying with ISO 9001 : 2000
SEARCH
 
NEWS
 
 
 
 
Design solutions Silencer
Design solutions Silencer
 
Notice for converse type of company
 
Glass fibre
It is not more elastic than others weaving fibres that they are original from flora or animal (fibre glass can not make a tigh knot easily)
 
Noisy, how to reduce and died noisy
Noisy is the level or volume of the sound (in decibel) transmitted from the sound source. The maximum noisy accepted to be suitable with the sound conditions in the room
 
water proof
The water go through capilaries that is available in the structure of material. The water will penetrate in to the wall or partition due to capilary phenomenom.
 
About damp
There are two reasons cause for the damp phenomenon: First, wet atmosphere goes in to the main land from the sea matching the available cold atmosphere. -The second, Southern and westernly wind increase at 1000 - 1500m height so it cover atmosphere. The damp weather cause for diseases: articulation disease, cardiovascular, asthma, cough, headache and others due to discharge badly so we feel tired, headache and uncomfortable.
 
Design by: FinalStyle.com